Tygodniowy plan zajęć świetlicy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Grupa rano 7-11.30

7.00-8.45- zapisy uczniów do świetlicy, zabawy swobodne, odrabianie lekcji.

8.45-10.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności manualne.

10.30- 11.10- gry i zabawy sportowe.

10.10-11.30- zajęcia czytelnicze/ słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk.

11.30.12.00- zapisy uczniów do świetlicy zabawy swobodne.

 

 

 

Grupa popołudnie 12.00-17.30

12.00-12.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

12.30-13.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności .

13.30-15.00- gry i zabawy sportowe

13.30- 16.30- odrabianie lekcji.

16.00-17.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

 

 

 

7.00-8.45- zapisy uczniów do świetlicy, zabawy swobodne, odrabianie lekcji.

8.45-10.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności manualne.

10.30- 11.10- gry i zabawy sportowe.

10.10-11.30- zajęcia czytelnicze/ słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk.

11.30.12.00- zapisy uczniów do świetlicy zabawy swobodne.

 

 

 

 

 

 

12.00-12.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

12.30-13.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności .

13.30-15.00- gry i zabawy sportowe

13.30- 16.30- odrabianie lekcji.

16.00-17.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

 

 

7.00-8.45- zapisy uczniów do świetlicy, zabawy swobodne, odrabianie lekcji.

8.45-10.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności manualne.

10.30- 11.10- gry i zabawy sportowe.

10.10-11.30- zajęcia czytelnicze/ słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk.

11.30.12.00- zapisy uczniów do świetlicy zabawy swobodne.

 

 

 

 

 

 

12.00-12.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

12.30-13.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności .

13.30-15.00- gry i zabawy sportowe

13.30- 16.30- odrabianie lekcji.

16.00-17.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

 

 

7.00-8.45- zapisy uczniów do świetlicy, zabawy swobodne, odrabianie lekcji.

8.45-10.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności manualne.

10.30- 11.10- gry i zabawy sportowe.

10.10-11.30- zajęcia czytelnicze/ słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk.

11.30.12.00- zapisy uczniów do świetlicy zabawy swobodne.

 

 

 

 

 

 

12.00-12.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

12.30-13.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności .

13.30-15.00- gry i zabawy sportowe

13.30- 16.30- odrabianie lekcji.

16.00-17.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

 

 

7.00-8.45- zapisy uczniów do świetlicy, zabawy swobodne, odrabianie lekcji.

8.45-10.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności manualne.

10.30- 11.10- gry i zabawy sportowe.

10.10-11.30- zajęcia czytelnicze/ słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk.

11.30.12.00- zapisy uczniów do świetlicy zabawy swobodne.

.

 

 

 

 

 

12.00-12.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

12.30-13.30- Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym hasłem pracy w świetlicy szkolnej i związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia. Pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności.

13.30-15.00- gry i zabawy sportowe

13.30- 16.30- odrabianie lekcji.

16.00-17.30- zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

 

 

*Tygodniowy rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.